Team (mensen) aan het werk; concentratieTeam (mensen) aan het werk; ontspanning
Team aan het werk; concentratie en ontspanning

Home

Welkom op de website van Anne Machiel – Open Vizier

De naam ‘Open vizier’ geeft aan dat ik graag met open mind vraagstukken tegemoet treed. Tegelijk wil ik in deze naam tot uitdrukking brengen dat vooroordelen en vooropgezette meningen, meestal niet zo vruchtbaar zijn. Veel spannender en realistischer is het te kijken naar wat de ander, het kind of de zaak zelf, je te vertellen heeft. Het is een uitdaging om dat in iedere situatie opnieuw vorm te geven.

Van cruciaal belang is dat je “Ja” durft te zeggen tegen wat er op je af komt. Zelfs als dat je onwelkom is. Een storend kind is een interessante uitdaging. Leef je in en ontdek wat er gewild wordt.

Dat geldt evenzeer voor een vraagstuk in de school of organisatie. In een probleem zit altijd iets positiefs verstopt; leer het ontdekken. Dat enthousiasmeert en inspireert.
Voorop staat dat het morgen al concreet beter kan gaan. Ontwikkeling begint nu.

Open vizier is in staat

Op basis van het gegeven dat er doorgaans meer mogelijk is dan men denkt, begeleid ik particulieren, docenten, lerarenteams, leidinggevenden, begeleiders, therapeuten, ouders en besturen van scholen.

Eveneens begeleid ik bedrijven, die diensten en producten genereren waarmee ze een sterke persoonlijke band hebben, zoals o.a. in de landbouw.

Biografie

Anne Machiel
Anne Machiel

Geboren in Noord Groningen in 1952, groeide ik later grotendeels op in de Veenkoloniën van Drenthe en op de Drentse zandgrond. Zowel de nuchterheid van de eerste twee als de gemoedelijkheid van de laatste draag ik in mij mee. Aan de Pabo de Eekhorst in Assen, een bolwerk van onderwijsver-nieuwing, genoot ik mijn opleiding als leerkracht.

Tijdens mijn opleiding als Vrije Schoolleerkracht kreeg ik mijn eerste baan als onderwijzer in de Schilderswijk in Den Haag aan de LTS. In 1975 was ik betrokken bij de oprichting van de Vrije School Zeeland. Als bosminnende Drent, moest ik nu aarden in het vlakke Zeeuwse land. Mijn huwelijk als bovenmeester met de juf van de eerste klas was een waar hoogtepunt. Onze zoon en twee dochters werden allen in Middelburg geboren.

Het verzorgen van schoolleidingstaken vormde altijd een onderdeel van mijn werk. In 1990 startte ik met het doen van onderzoek in mijn eigen werksituatie onder begeleiding van Albert de Vries. In 1998 verscheen daarvan de schriftelijke neerslag ‘Inlevend leren, leren inleven’. Aansluitend volgde ik de masterclass ‘Coach onderzoek in eigen werk’.

In datzelfde jaar was ik betrokken bij de oprichting van de Vrije School De Zwaan in Zutphen, aanvankelijk als leerkracht en later als schoolleider. Mijn periode daar sloot ik in 2007 af en werd zelfstandig ondernemer. In dat zelfde jaar werkte ik mee aan het verschijnen van de publicatie ‘Het smeden van het goud onder de berenhuid’.

In het eerst jaar als zelfstandig ondernemer kwam de nieuwe naam van het bedrijf voor het eerst langs. Vanaf 1 januari 2009 sta ik als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens verbond ik mij in een partnerschap met de Vries & Partners.

In het eerste en tweede jaar was ik wederom betrokken bij een andere oprichting, die van de Vereniging Jong Kind. Daarnaast was ik één van de medeoprichters van de Academie voor Ervaringsleren.