Anne Machiel Open Vizier

Kinderbespreking met schoolteam

– De kinderbespreking als impulsator van het onderwijs –

Kinderen hebben zo hun onverwachte reacties, hun vragen, hun eigenheid. De leerkracht wil daarmee overweg kunnen, begrijpen wat er achter zit. De school wil er mee overweg kunnen. Wat zegt ons dit kinderlijk gedrag? Hoe wil dit kind of deze jonge mens leren? Wat is de verborgen vraag? Hoe pak je dat didactisch nou eens anders aan? Hoe bedt ik wat het enkele kind wil in, in het geheel van de klas.
Welke antroposofische methodiek kan ons helpen, is praktisch, fris en verbindt de teamleden met elkaar?

De kinderbespreking wordt zo beoefend dat er een geheel nieuw beeld ontstaat van de kinderbespreking als het hart van de school. Hierin wordt gewerkt vanuit het besef dat we menskunde in ons dragen en deze zelf praktisch kunnen beoefenen. Uit de bespreking volgen direct didactische tips voor de volgende dag. Deelnemers beoefenen niet alleen het houden van een kinderbespreking, maar ook het maken van een ondersteunende verslaglegging en een inspirerend handelingsplan.
Als vanzelf wordt gewerkt vanuit een positieve grondhouding ten opzicht van wat het kind ten diepste wil: zijn wilsrichting.
Kinderen kunnen vanuit een individuele vraagstelling worden ingebracht, maar ook vanuit een overkoepelende problematiek (grensoverschrijdend gedrag) of een didactische vraag (begaafde kinderen).

Enkele reacties

‘De bespreking heeft iets sobers, maar levert veel op. Ik kom verder met het kind en daar gaat het voor mij om.’
Leerkracht Geert Groote School I Amsterdam
‘Je krijgt energie van deze werkwijze; ik ben na twee uur niet moe.’
Leerkracht Vrijeschool Widar Delft

Centraal in deze werkwijze staan

  • De wilsrichting van dit kind ontdekken door inlevend waarnemen
  • Leren “ja”-zeggen tegen storend gedrag
  • Oog krijgen voor de kracht van je eigen intuïtieve handeling
  • Morgen aan de slag met concrete didactiek, passend bij dat kind
  • Genieten van de uitdaging en werken aan een verrassende oplossing
  • Een concrete insteek naar het handelingsplan
  • Aansluiten bij de wilsrichting van een kind en daarbij tevens de hele klas tegemoet komen

Werkvorm

Vier à zes keer werken in een teamvergadering

Vervolgbegeleiding

Op afspraak