Anne Machiel Open Vizier

Teamvorming en talentontwikkeling NIEUW

Tip: Laat je mensen zich inleven in elkaar en je team vormt zich vanuit de onderstroom. Verborgen wijsheid gaat werken.

Verrassend teamvormend!

Als opwarmer om elkaar beter in beeld te krijgen hebben we een kleine oefening gedaan en die was alleen al de dag waard. We hebben elkaar inlevend waargenomen en wel door achter een collega aan te lopen en waar te nemen hoe deze loopt. Om er meer ‘in te kruipen’ kun je de manier van lopen niet alleen observeren maar ook imiteren. Het lopen duurt hooguit een minuut, vaak korter. Tijdens het waarnemen zoek je een beroepsbeeld dat past bij de manier van lopen. Via het nader beschrijven van het beroepsbeeld door er een mentale houding en een kernactiviteit bij te zoeken kom je tot een typering van het beroepsbeeld. Nog even oefenen met de vraag: “Hoe zou deze persoon boodschappen doen in een winkel?”, en je weet wie je voor je hebt en je blijkt zelfs in staat een tip te geven voor een volgende ontwikkelingsstap.
Zo simpel? Ja, zo simpel blijkt het te kunnen zijn. Mijn medebestuurslid Karin liep achter mij en kwam tot de conclusie dat ik veel waarneem en oog heb voor wat anderen vinden en dat aan elkaar weet te verbinden. Ze gaf als tip in de toekomst meer te laten zien wat ik zelf vind. Exact diezelfde conclusie trok een managementadviesbureau dat me in het kader van m’n werk een dag aan een assessment had onderworpen waar denk ik een fiks bedrag voor is neergeteld. Karin deed dat in een minuut inlevend waarnemen en daar 5 minuten systematisch over nadenken...
Ruud Hendriks, bestuurslid Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

Inlevend waarnemen is niet tijdrovend. We doen het de hele dag. Je kunt deze natuurlijke vaardigheid bewust worden, versterken en oefenen. Ook je collega’s en kinderen neem je op die manier waar.

Ieder teamlid wil in principe positief in de organisatie staan en er zijn bijdrage aan leveren. Maar komen alle talenten en wilsintenties wel voldoende aan bod? Dat geldt ook voor een klas met kinderen. Het verrassende van deze werkwijze is, dat je het principe meeneemt naar de kinderen en leerlingen in de klas.

Deze teammiddag is niet alleen verfrissend maar ook direct concreet inspirerend.
Een team dat elkaars kracht ziet wordt een beter team.

Voor werkers in de kinderopvang en lerarencolleges/teams in Primair- en Voortgezet onderwijs.

  • Vervolgtraject implementatie 1: in het verzorgen van initiatieven vanuit het team.
  • Vervolgtraject implementatie 2: in de omgang met de kinderen gekoppeld aan differentiatie.
  • Vervolgtraject implementatie 3: bij persoonlijke coaching van startende leerkrachten of leerkrachten in heroriëntatie.