Anne Machiel Open Vizier

Open Vizier

De kracht achter het probleem

Ieder vraagstuk in de organisatie, een cliënt, een leerling of een teamlid, stelt een vraag: ‘Zorg dat ik mijn terechte plek kan innemen’. Vaak willen we een probleem indammen. Het is interessanter te vragen: ‘Wat wil er gezegd zijn met dit probleem of het onbegrepen gedrag van deze mens’. Door “ja” te zeggen tegen het onbegrepen gedrag, ontstaat ruimte. Kinderen en hulpvragers voelen zich gezien en aangesproken.

De ontwikkelingswil

Ieder mens doet de dingen op zijn manier. Dat is zijn ontwikkelingswil. Ook wel wilsrichting of individuele werkstijl genoemd. Maak je ruimte voor deze werkstijl, dan wordt effectiviteit en slagvaardigheid vergroot. Leerkrachten vinden concrete pedagogische en didactische tips die de leerlingen verder helpen. Leidinggevenden sluiten aan bij hun personeel.

Hoofdtechnieken van Ervarend leren:

  • Leef je letterlijk in in de ander of in het vraagstuk, beweeg mee.
  • Heb oog voor je intuïtieve handelingen; leer ze benutten.
  • Vorm je negatieve oordeel om naar een positieve impuls.
  • Vorm je een concrete visie van een vraagstuk.

Deze technieken zijn eigenlijk vaardigheden die je in principe al bezit. Ze verbinden je met de realiteit. Ze leveren je compassie met je medemensen op. Ze versterken je kracht als leidinggevende, opvoeder, ondersteuner, ouder of hulpverlener. Je wordt zelf de vormgever van je vak.

Je verwerft:

  • Nieuwe vaardigheden
  • Inspiratie
  • Nieuwe kennis

Ervarend Leren

Ervarend leren vindt plaats als je als mens zelfsturend bent in het leer- en arbeidsproces. Dat kan in vele beroepen en situaties. Van landbouwer tot diëtiste, van leerling tot leerkracht, van zorgverlener tot manager, van klantcontact tot teamvergadering, van directieoverleg tot PR activiteit, enz. In ervarend leren zet je eigen vaardigheden in. Van daaruit verrijk je de organisatie, de werksituatie.

Partner

De Academie voor Ervarend Leren

In de Academie voor Ervarend Leren werken we aan vernieuwing van de beroepspraktijk. Ons werkgebied strekt zich uit van landbouw en gezondheidszorg, tot onderwijs en bedrijfsleven. In iedere werksituatie liggen aanknopingspunten voor Ervarend leren.
www.academievoorervarendleren.nl